Zesde Ziekte

De zesde ziekte wordt ook wel driedaagse koorts genoemd. Het is een courante kinderziekte die optreedt bij kinderen van 9 tot 12 maanden. Bijna 80% van de kinderen heeft de infectie doorlopen tegen de leeftijd van 2 jaar. De Latijnse benaming van de ziekte is roseola infantum.
Oorzaken 6e ziekte

De zesde ziekte wordt veroorzaakt door het humaan herpesvirus type 6 (HHV-6). Dit virus is verwant aan de verwekker van genitale herpes en de koortslip. Van het virus bestaan twee varianten. Het HHV-6A virus zorgt zelden voor de zesde ziekte bij kinderen.

Het HHV-6B virus is de verwekker van roseola bij het kind. HHV-6 geeft in tegenstelling tot andere herpes virussen geen terugkerende problematiek. Het virus blijft wel latent aanwezig in het lichaam. De incubatietijd is zo’n 10 tot 15 dagen. De ziekte is zeer besmettelijk, bijna iedereen heeft de ziekte dan ook doorgemaakt voor het 3e levensjaar. Het HHV-6 virus wordt vooral verspreid via druppeltjes die in de lucht die vrijkomen bij praten, niezen en hoesten.
Symptomen 6e ziekte

De typische verschijnselen bij deze ziekte bestaan uit een vrij plots optredende hoge koorts welke meestal 3 tot 5 dagen duurt. Meestal zijn andere duidelijke symptomen zoals hoesten, oorpijn of een pijnlijke keel niet aanwezig. De koorts verdwijnt en het kind ontwikkelt een uitslag. De rode huiduitslag blijft circa 1 a 2 dagen aanwezig. De vlekjes beginnen meestal in de nek en op de romp. Later verschijnen vlekjes op de billen en dijen. De huiduitslag trekt uiteindelijk over de armen en benen weg. Het kind heeft geen last van jeuk. In zeer zeldzame gevallen kan ook diarree, oorontsteking of opgezette lymfeknopen zich voordoen. Bij 65% van de kinderen treden er ook vlekken op achter in de keel; de vlekken van Nagayama.

Besmettelijkheid zesde ziekte

De zesde ziekte is zeer besmettelijk. Vanaf het voordoen van de koorts tot het moment dat de vlekken zijn verdwenen is het kind besmettelijk. Voordat het kind ziek werd heeft het waarschijnlijk al andere kinderen besmet. Voor zwangere vrouwen is de zesde ziekte niet gevaarlijk.
Behandeling en verzorging

Voor het HHV-6 virus bestaat geen vaccin of een specifieke behandeling. De ziekte kent slechts milde ziekteverschijnselen en zal na enkele dagen spontaan verdwijnen. Wanneer het kind hoge koorts heeft, kunnen koortsverlagende middelen worden gegeven zoals paracetamol.

Behalve wat extra vertroeteling en aandacht heeft een kind met de zesde ziekte geen speciale verzorging nodig. Het is niet nodig om de huisarts raad te plegen, de zesde ziekte gaat vanzelf over. Wanneer het kind zeer hoge koorts krijgt met of zonder gezwollen lymfeklieren is het wel verstandig een arts raad te plegen. De hoge koorts kan ook bij een aantal ernstige ziekten optreden, medische hulp is dan noodzakelijk. Wanneer het kind stuipen krijgt dient men ook direct medische hulp in te roepen.